Geschiedenis

Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) waren militaire experts ervan overtuigd dat in een volgende oorlog het vliegtuig een belangrijke rol ging spelen. Op 9 maart 1921 werd daarom tot oprichting van het Vrijwillig Landstormkorps Luchtwachtdienst besloten.

Op meer dan 140 plekken in het land werden luchtwachtposten ingericht op daken, torens en molens. Om deze te bemannen moesten vrijwilligers worden gerekruteerd. Zij dienden ‘goed van gezicht en gehoor’ te zijn en ‘enige handigheid in telefoneren’ was ook gewenst. Hun taak was gegevens te verzamelen over de ‘verschijning en beweging’ van vreemde vliegtuigen boven Nederlands grondgebied.

Deze gegevens belden zij door naar een centrale post zodat uiteindelijk gevechtsvliegtuigen konden opstijgen om ons land te verdedigen en de bevolking gewaarschuwd kon worden voor mogelijk luchtgevaar. Het werk van de luchtwachters bestond uit: kijken, luisteren en melden!